نمایشگاه عکس های مریم خونساری در گالری هفت ثمر

مریم خونساری
۵ - ۱۷ آذرماه ۹۵

نمایشگاه عکس های شهاب الدین عادل در گالری هفت ثمر

شهاب الدین عادل
۲۸ آبان - ۳ آذر ۱۳۹۵

نمایشگاه پرتره به نمایشگاه گردانی مریم فرشاد

مهسا خازنی - آذرخش عسگری - فواد فراهانی - مریم فرشاد - المیرا میرمیران - امیر هیوند
۲۱ تا ۲۶ آبان ۱۳۹۵